Hartelijk dank!

Thank you!


Hartelijk dank aan mijn 8500 Belgische bezoekers.... en de meer dan 14500 bezoekers wereldwijd.

 

Sinds het opstarten van deze website, in april 2015, hebben bijna 14500 bezoekers uit 100 landen samen meer dan 85000 pagina's gelezen!

 

Ik deel met veel plezier mijn verhalen en ideeën en ben door jullie, mijn trouwe volgers, enkel nog meer gemotiveerd om dit in de toekomst te blijven doen!

 

Gedurende de laatste 7 jaar heb ik op de meest onvoorstelbare plaatsen mijn Surfaceke bovengehaald om mijn notities in een leesbaar verhaal te gieten. Ik zal met veel plezier de fotogalerij aanvullen van alle plaatsen waar ik ooit aan het schrijven was.

Many thanks to my 8500 Belgian visitors.... and the more than 14500 visitors worldwide.

 

 

Since the start of this website in April 2015, almost 14500 visitors from 100 countries have read a total well over 85000 pages!

 

 

I am happy to share my stories and ideas and I ever more motivated by you, my followers, to keep doing this in the future!

 

 

During the last 7 years I have pulled out my Surfaceke in the most unimaginable places to pour my notes into a readable story.