Voor deze reis heb ik niet één aangesloten verhaal geschreven maar rapporteer ik het per dag en thematisch. Het is niet de objectieve weergave van de feiten zoals ze zich effectief hebben voorgedaan maar eerder het relaas van hoe ikzelf deze reis heb ervaren. In dit opzicht ben ik dus nooit onpartijdig in mijn verslaggeving. Gelukkig respecteer ik hierdoor dus ook de traditie van de (geschreven) pers en schrijf ik geheel in overeenstemming met de deontologische regels van de journalistiek: tendentieus en subjectief.