Zijn er andere dan wel reizen studiereizen? Leren we niet uit elke reis die we ondernemen? Is dat dan niet het enige doel om te reizen?

Waarom dan expliciet deze pagina toevoegen aan de website? Gedurende mijn volledige onderwijscarrière heb ik altijd alle kansen gegrepen om uit te breken en mijn onderwijspraktijk af te toetsen aan anderen. Enkel dan kan men evolueren en vooral onze job boeiend houden.

 

Ik deel met plezier de verslagen die ik tijdens deze uitwisselingen heb geschreven. Ze gaan over veel meer dan allen onderwijsaangelegenheden. Tijdens deze uitwisselingen probeer ik de taal, gastronomie en cultuur van mijn gastland te doorgronden en zo een stukje van hun ziel bloot te leggen.

Don’t we learn from every journey we undertake? Isn't that the only purpose of travelling?

Why explicitly add this page to the website? During my entire teaching career, I have always seized every opportunity to break out and compare my teaching practice to others. Only then can one evolve and mainly keep our job interesting.

 

I am happy to share the reports I have written during these exchanges. They are about much more than only educational matters. During these exchanges, I try to seize the language, gastronomy and culture of my host country and consequently capture a piece of their soul.