Het is een onmogelijke zaak om te beschrijven wat een ontzaglijke ervaring het is de Grand Canyon te aanschouwen. Ik beperk me tot een citaat van C.O. Hall en laat jullie mee genieten van de foto's genomen tijdens het bezoek van de verschillende "Vista Points" en natuurlijk van onze tocht met de helicopter boven de Canyon.


Geen taal kan ten volle beschrijven,

geen artiest kan de schoonheid, de grootsheid,

de immensiteit én sublimiteit schilderen

van het prachtigste resultaat van de schepper van de natuur.

De Grand Canyon moet worden aanschouwd om te worden geapprecieerd.