Hartelijk dank!

Hartelijk dank aan mijn 8900 Belgische bezoekers.... en de meer dan 15000 bezoekers wereldwijd.

 

Sinds het opstarten van deze website, in april 2015, hebben meer dan 15000 bezoekers uit 100 landen samen meer dan 88500 pagina's gelezen!

 

Ik deel met veel plezier mijn verhalen en ideeën en ben door jullie, mijn trouwe volgers, enkel nog meer gemotiveerd om dit in de toekomst te blijven doen!

 

Gedurende de laatste 7 jaar heb ik op de meest onvoorstelbare plaatsen mijn Surfaceke bovengehaald om mijn notities in een leesbaar verhaal te gieten. Ik zal met veel plezier de fotogalerij aanvullen van alle plaatsen waar ik ooit aan het schrijven was.

Thank you!

Many thanks to my 8900 Belgian visitors.... and the more than 15000 visitors worldwide.

 

 

Since the start of this website in April 2015, more than 15000 visitors from 100 countries have read a total well over 88500 pages!

 

 

I am happy to share my stories and ideas and I ever more motivated by you, my followers, to keep doing this in the future!

 

 

During the last 7 years I have pulled out my Surfaceke in the most unimaginable places to pour my notes into a readable story.